Hitta bästa Gravidförsäkringen för dig

Att man ska försäkra sig när man blir gravid är kanske inte är det första man tänker på. Men det är viktigt både för båda föräldrarna och barnet. Vi ger dig information om försäkringsbolagens olika gravidförsäkringar och jämför de kosntadsfria och de med utökat skydd.

På de flesta platser runt om i Sverige föds det fler barn än det har gjorts på väldigt länge. Många föräldrar väljer även att nu för tiden skaffa tre barn istället för det tidigare allrådande medeltalet två. Att bli förälder är en av livets största händelser. Oftast kommer det med glädje, förväntningar, förhoppningar och en kanske plötslig tilltro till framtiden. Tyvärr kommer det även med vissa risker. En graviditet pågår i snitt strax över nio månader under vilka ett embryo utvecklas till ett foster. Graviditeten kulminerar sedan i en förlossning. Under den tiden kan ett flertal komplikationer uppstå.Inte bara för den havande utan även för det blivande barnet. Den gravida modern kan drabbas av hudförändringar, infektioner, förhöjt blodtryck, post partum-drepression och till och med posttraumatisk stress. Det ofödda barnet löper risk för att graviditeten inte fortlöper som den ska på grund av att fostret inte utvecklas som förväntat eller på grund av att det tar över en infektion från modern. När barnet sedan föds finns även ett antal kritiska moment som ökar riskerna för komplikationer hos samtliga inblandade. I dessa sammanhang glöms en eventuell andra förälder ofta bort. Även den kan drabbas av såväl stress- eller traumarelaterad sjukdomar som ekonomisk förlust till följd av, exempelvis, förlorad arbetstid. Många av dessa orosmoment kan minskas med hjälp av en gravidförsäkring. Då finns både ekonomisk och praktisk hjälp ofta att få.

Vad är en gravidförsäkring?

Gravidförsäkring är en försäkring som täcker perioden under graviditeten och ibland även barnets första levnadsmånader. Den omfattar den gravida modern, barnet och ibland även en eventuell andra förälder. Oftast är försäkringarna uppdelade i två kategorier: gratis- och betalförsäkring. Gratisförsäkringen kostar ingenting och det går att teckna flera gravidförsäkringar från olika bolag. Väljer man att teckna fler försäkringar är det viktigt att läsa villkoren så att de inte tar ut varandra. Som exempel kan nämnas att visa försäkringar inte gäller om man samtidigt har andra liknande försäkringar. Är man osäker är det därför bättre att välja en av de försäkringar som man tycker har bäst villkor.

Vad skyddar en gravidförsäkring mot?

Då det alltid finns risk för komplikationer är det viktigt att skydda sig mot det oväntade. Samtliga gravidförsäkringar utbetalar ett engångsbelopp i det extrema fallet att barnet eller modern skulle drabbas av dödsfall. Sker ett olycksfall som resulterar i personskada utgår ersättning för medicinsk invaliditet och även ibland för följdskador som ärr eller behov av tandkorrigering. Sådana händelser kan ske om den gravida ramlar och skadar sig själv eller det ofödda barnet, att en skada uppstår under förlossning eller att barnet under sina första levnadsår slår sig. Drabbas någon av en kris till följd av att barnet eller en förälder dör, eller att barnet fötts med ett svårt handikapp finns det ofta rätt till psykologhjälp. Se till att kontrollera villkoren då vissa försäkringar även omfattar händelser som direkt drabbar den andra föräldern. Det kan ge extra trygghet.

Går det att utöka gravidförsäkringar?

Då vissa gravidförsäkringar har både ett gratis- och ett betalupplägg kan man välja att mot en vis kostnad utöka försäkringen. Gör man detta finns det ibland rätt att även få ersättning för den händelse att barnet föds med en sjukdom. Detta kan gälla om barnet föds för tidigt eller med vissa svårare sjukdomar som kräver behandling.

Hur länge gäller en gravidförsäkring?

Det är väldigt viktigt att teckna en särskild personskadeförsäkring för barnet när graviditeten väl är över. Vissa gravidförsäkringar gäller bara under graviditeten och på sin höjd några månader efter förlossningen. Efter förlossningen ger de inte barnet samma fullgoda skydd som en särskild personförsäkring skulle ge. Oavsett planer för framtiden är det viktigt att som gravid tänka på nutiden och skaffa en gravidförsäkring. Det kostar ingenting.

FörsäkringsbolagPris  
folksam
Gravidförsäkring - grundskydd
GratisLäs mer
Teckna
folksam
Gravidförsäkring - utökat skydd
1 500 krLäs mer
Teckna
gjensidige
Gjensidige Gravid - Gratis
GratisLäs mer
gjensidige
Gjensidige Gravid Plus
1 095 krLäs mer
if-s
If Gratis Gravidförsäkring
GratisLäs mer
if-s
If Gravidförsäkring
1 295 krLäs mer
la%cc%88nsfo%cc%88rsa%cc%88kringar-s
Gravidförsäkring Bas
GratisLäs mer
la%cc%88nsfo%cc%88rsa%cc%88kringar-s
Gravidförsäkring Plus
1 200 krLäs mer
Moderna gravidförsäkring
Gravidförsäkring Gratis
GratisLäs mer
Moderna gravidförsäkring
Gravidförsäkring Large
1 395 krLäs mer
tre-kronor
Gravidförsäkring via Swedbank
1 400 kr
Trygg Hansa Gravidförsäkring
Gravidförsäkring Gratis
GratisLäs mer
Trygg Hansa Gravidförsäkring
Gravidförsäkring Extra (tillägg)
1 195 krLäs mer