Gjensidige gravidförsäkring

gjensidige gravidförsäkring

Graviditet kommer med många känslor: spänning, rädsla, hopp och oro för att nämna några. Trots att graviditet är ett så naturligt inslag i mänskligheten präglas förloppet fortfarande av diverse oundvikliga risker. Dessa gäller främst barnet och den gravida. För att säkerställa att stöd finns om det oväntade inträffar kan man teckna en gravidförsäkring. I stort sett samtliga större försäkringsbolag erbjuder dessa. Här ska vi titta närmare på de gravidförsäkringar som Gjensidige erbjuder.

Teckna Gjensidige gravidförsäkring

Allmänt om gravidförsäkring hos Gjensidige

Gjensidige har två gravidförsäkringar: Gravid och Gravid Plus. Den förstnämnda är helt gratis men ger inte ett lika omfattande skydd som betalförsäkringen. Generellt sett är gratisförsäkringen till för att teckna de mest allvarliga olyckshändelserna som leder till personskador medan betalförsäkringen även omfattar diagnoser, kriser och komplikationer. Båda försäkringarna gäller från graviditetsvecka 23. När barnet föds övergår försäkringen till att vara en olycksfallsförsäkring för barnet fram till dess att det blir sex månader gammalt. Efter det måste en särskild barnförsäkring tecknas om man vill att det ska vara försäkrat. Ett viktigt begrepp i båda försäkringarna är medicinsk invaliditet. Det åsyftar när en bestående nedsättning av kroppsfunktionen inträffar. Båda försäkringarna ger ersättning när sådant inträffar på grund av olycksfall men endast betalförsäkringen täcker när det inträffar på grund av sjukdom.

Gravidförsäkring Gravid

Gjensidiges gratis gravidförsäkring utgör ett grundläggande skydd för den blivande mamman och barnet. Representativt för försäkringen är skyddet vid dödsfall, olycksfall och behov av resa. Ersättning för dödsfall utgår om den avlidne är barnet, den gravida eller eventuell partner. Gratisförsäkringen ger däremot inget fullgott skydd vid sjukdomar. Försäkringens tonvikt ligger på olycksfall och det är främst sådana som ersätts. Vid medicinsk invaliditet ersätts detta bara om invaliditeten har orsakats av en olycka. Det betyder att sjukdomsorsaker inte täcks av försäkringen.

Gravidförsäkring Gravid Plus

Den avgiftsbelagda gravidförsäkringen kompletterar gratisförsäkringen på ett antal viktiga punkter. För den gravida och barnet finns en rätt till ersättning för medicinsk invaliditet vid sjukdom, kostnader för läkemedel och extrahjälp, kostnader för tandskada och vanprydande ärr. Vissa medfödda sjukdomar ger rätt till ersättning. Exempel på sådana är Downs syndrom, cerebral pares, reduktionsmissbildning och kluven gom eller läpp. Uppstår komplikationer, så som stor blodförlust eller svår bristning, under förlossningen finns det rätt till ersättning. För att ärr ska ersättas krävs att orsaken till ärret har krävt läkarbehandling. Detta åsyftar att en sårskada har, exempelvis, sytts och därmed resulterat i ett ärr. Har ärr uppstått utan faktisk läkarbehandling utgår ingen ersättning.

Vilken försäkring bör man teckna?

Som alltid måste man överväga vilka behov man har. Finns det något som antyder att vissa komplikationer är att förvänta kan det ligga i ens intresse att teckna den mer omfattande och avgiftsbelagda försäkringen. Det är även viktigt att teckna en gravidförsäkring så fort som möjligt då det som upptäckts innan försäkringen har tecknats inte omfattas av rätten till ersättning. Likaså är det viktigt att se till att man inte har en tidigare etablerad sjukdomsbild som gör att ersättning inte utgår. Just Gjensidige är ett av de mer generösa försäkringsbolagen när det kommer till redan etablerade sjukdomar. Därför kan det vara en försäkringsbolag att särskild överväga om man har själv har en historik av psykisk eller fysisk sjukdom. Ingen ersättning utgår däremot för sjukdomar så som ADHD, Autism, ämnesomsättningssjukdomar eller blödarsjuka.

Teckna Gjensidige gravidförsäkring