If gravidförsäkring

If gravidförsäkring

Att bli gravid och få barn är en omvälvande upplevelse för såväl den gravida som en eventuell partner. Det finns flera saker som man vill tänka på och kanske många fler som man helst inte vill tänka på. Här träder behovet av en gravidförsäkring in. En sådan gör att man är garanterad hjälp i situationer som man själv kanske inte är kapabel att hantera: varken praktiskt eller ekonomiskt. Då de flesta försäkringsbolag erbjuder gravidförsäkring är det viktigt att jämföra de olika bolagen så att man inte tecknar en försäkring med villkor som är sämre än vad man kan få hos ett annat bolag. Nu ska vi titta närmare på vad en gravidförsäkring hos If har att erbjuda.

Teckna If gravidförsäkring

Allmänt om gravidförsäkring hos If

If erbjuder en gratis gravidförsäkring och en avgiftsbelagd gravidförsäkring. Deras gratis gravidförsäkring är väldigt begränsad och ersätter i stort sett bara kostnader som uppstår av de händelser som drabbar den gravida. Båda försäkringarna kan tecknas från och med graviditetsvecka 16 och börjar gälla under graviditetsvecka 22. Försäkringen gäller endast under begränsad vistelse utanför norden. Det betyder att du som mer varaktigt vistas utanför norden bör överväga en annan försäkring. Inte heller gäller försäkringarna för kroppsfel eller funktionsnedsättningar som visat sig innan försäkringen tecknades. Därför är det viktigt att så fort som möjligt teckna en gravidförsäkring.

Gratis gravidförsäkring

Den gratis gravidförsäkring som If erbjuder är väldigt begränsad. Den ger inget skydd för eventuell partner och ger endast ersättning vid det fall att barnet avlider. För den gravida utgår däremot ersättning för medicinsk invaliditet, tandskador, rese- och behandlingskostnader och dödsfallsersättning. Försäkringen kan tecknas från och med graviditetsvecka 16 och börjar gälla under graviditetsvecka 22. Den upphör att gälla när barnet blir sex månader gammalt. Med medicinsk invaliditet åsyftas en sjukdom som leder till bestående nedsättning av den fysiska eller psykiska kroppsfunktionen.

Gravidförsäkring

Den avgiftsbelagda gravidförsäkringen hos If är avsevärt mycket mer omfattande är deras gratisförsäkring. Tecknar man den utgår ersättning vid förlossningskomplikationer, sjukhusvistelse, merkostnader, behov av ekonomisk första hjälp och tandskada även på barnet. Kristerapi, självriskersättning och dödsfallsersättning utgår för såväl den gravida som eventuell partner. Försäkringen kan tecknas från och med graviditetsvecka 16 och börjar gälla under graviditetsvecka 22. Den upphör att gälla när barnet blivit sex månader gammalt. Med förlossningskomplikationer åsyftas akut kejsarsnitt, svår blödning eller bristning. Kristerapi gäller behandling hos legitimerad psykolog.

Vilken försäkring bör man teckna?

Då en gratis gravidförsäkring hos If är av sådan begränsad omfattning är det nästan ett måste att teckna den avgiftsbelagda gravidförsäkringen om man vill vara kund hos If. Därför är If inte ett bra alternativ om du letar efter den mest omfattande gratis gravidförsäkringen. Deras avgiftsbelagda gravidförsäkring är däremot konkurrenskraftig och värd att jämföras med erbjudanden hos andra försäkringsbolag. Man måste alltid läsa villkoren innan man väljer att teckna en försäkring. Detta för att säkerställa att försäkringen fyller de behov man har och att det man vill försäkra sig mot inte är undantaget från rätten till ersättning.

Teckna If gravidförsäkring