Länsförsäkringar gravidförsäkring

Länsförsäkringar gravidförsäkring

Graviditet är en stor händelse. Det kommer inte bara med förväntningar utan även med risker. Trots att graviditet är så otroligt vanligt förekommande medför det många mer eller mindre omfattande risker. Inte bara för barnet utan även för den gravida och i mindre utsträckning en eventuell partner. Ett enkelt sätt att gardera sig är att överv’ga att teckna en gravidförsäkring. Samtliga försäkringsbolag erbjuder en gratis- och en betalvariant av deras gravidförsäkringar. Vilken man väljer beror på omfattningen man är i behov av. Vi kommer nu att titta närmare på Länsförsäkringars utbud av dessa försäkringar.

Teckna Länsförsäkringar gravidförsäkring

Allmänt om Länsförsäkringars gravidförsäkring

Länsförsäkringar har två olika val för gravidförsäkring: Bas och Plus. Bas är helt gratis och ersätter främst skador på grund av olycksfall. Plus är däremot avgiftsbelagd men ersätter ett flertal diagnoser och medicinska händelser. Gemensamt har de båda att de gäller från graviditetsvecka 22 tills dess att barnet blivit sex månader gammalt. Försäkringarna kan tecknas när som helst under graviditeten, men om man tecknar försäkringen först efter att en komplikation har uppstått kan den specifika komplikationen undantas från rätten till ersättning. Det innebär att man så fort som möjligt bör teckna en gravidförsäkring. Efter barnet har blivit fött ligger det även i ens intresse att så fort som möjligt teckna en personförsäkring för barnet. Unikt för länsförsäkringar är att de har ett generöst skydd även för eventuell partner.

Gravidförsäkring Bas

Gravidförsäkring Bas är främst inriktad på olycksfall som kan komma att drabba den gravida, barnet eller eventuell partner. I den ingår rätt till ersättning vid nedsatt funktionsförmåga på grund av olycksfall, dödsfallsersättning och krishjälp. Detta gäller barnet, den gravida och eventuell partner. Trots dess namn ger denna försäkring ett omfattande skydd som även i samtliga fall gäller eventuell partner. Viktigt att notera är att denna försäkring inte gäller för sjukdomar som uppstår utan främst för skador till följd av regelrätta olycksfall.

Gravidförsäkring Extra

Den avgiftsbelagda Gravidförsäkring Extra ger samma rätt till ersättning som Gravidförsäkring Bas men med ett antal tillägg. Här finns även rätt till ersättning för, bland annat, krishjälp, nedsatt funktionsnedsättning hos barnet på grund av sjukdom, ärr hos barnet, diagnosersättning, ersättning för sjukhusvistelse vid graviditetskomplikationer. Det innebär att du får ersättning om barnet föds med en svårare sjukdom. Exempel på sådant är om barnet föds med hjärtfel, allvarlig hörselnedsättning, blindhet eller allvarlig synnedsättning eller Downs syndrom. Komplikationer som ersätts omfattar akut kejsarsnitt, stor blodförlust, svåra bristningar eller havandeskapsförgiftning.

Vilken försäkring bör man teckna?

Som alltid kräver detta en individuell övervigning. Upplever du en risk för svårare komplikationer? Har det förekommit komplikationer i din släkt? Svaret på dessa och liknande frågor kan vara avgörande för om man väljer att teckna det utökade skyddet. Man måste även tänka på att försäkringen har vissa inskränkningar. Om en sjukdom visar sig, exempelvis via ultraljud, innan försäkringen har tecknats så undantas den från rätten till ersättning. Vissa sjukdomar är även helt undantagna. Exempel på sådana är epilepsi, kromosomavvikelser och ämnesomsättningssjukdomar. Dessa kan dock ändå ge viss ersättning genom Gravidförsäkring Extras rätt till ersättning vid diagnos. Det gör det viktigt att så fort som möjligt teckna en gravidförsäkring och läsa villkoren noggrant så att en tidigare sjukdomsbild, hos barnet eller den gravida, inte gör försäkringen ogiltig. När försäkringen har löpt ut erbjuder länsförsäkringar rabatterade barnförsäkringar för täcka tiden efter barnet blivit sex månader gammalt.

Teckna Länsförsäkringar gravidförsäkring